Klein Orkest

Het Klein Orkest (KO) bestaat uit jonge muzikanten die  vaak door zijn gestroomd vanuit het Opleidingsorkest, of nieuwe leden die instromen vanuit de Kunsteducatie van de Nieuwe Nobelaer, of gewoon via een vriendje of vriendinnetje bij ons willen komen spelen. Bij deze leden liggen de muzikale kennis en de vaardigheden al weer iet  hoger dan bij het OpleidingsOrkest. Zij blijven muzieklessen volgen bij de Nieuwe Nobelaer en kunnen opgeleid worden voor het A-diploma muzikale vorming. Ook hier geldt dat ze met regelmaat optreden soms in combinatie met het Groot Orkest . Bij voldoende vaardigheid en liefst het B-diploma kunnen zijn doorstromen naar het Groot Orkest. Er wordt wekelijks op dinsdagavond gerepeteerd in de Nieuwe Nobelaer van 18.30 uur tot 19.30 uur. De kosten voor deelname een het Klein Orkest bedragen:
  • Contributie € 27,50 per kwartaal
  • lesgeld Kunsteducatie. Indien een bewijs van het volgen van lessen wordt overhandigd geldt er een korting van € 12,50 per kwartaal op de contributie
  • eventueel huur instrument van Constantia. Dit is € 24,- per kwartaal inclusief onderhoud en verzekering.