Bestuur

Het bestuur van Constantia bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

Jacques Quaijtaal

 

 • Bijeenroepen en voorzitten bestuursvergaderingen
 • Opzetten en regie Algemene Leden Vergadering
 • Halfjaargesprekken en contacten met dirigenten
 • Contactgesprekken met NN en Gemeente , samen met Penningmeester
 • Begeleiding Groot Orkest
 • Regie Bijzondere Sociale Activiteit samen met de Activiteiten-Commissie

Secretaris:

Nancy Dirne

 • Gebruik Team App
 • Uitzetten mails naar leden, Donateurs etc.
 • Begeleiding Stixx en Slagwerk Orkest (Stixx)
 • Al het schriftelijk contact met de Nobelaer
 • Contacten met de Bond KNMO
 • Organisatie jaarlijkse Ouderavond samen met de voorzitter

Penningmeester:

Ton Jongeneelen

Ton Jongeneelen

 • Boekhouding, facturatie en financiële verslaglegging
 • Ledenadministratie
 • Subsidie aanvragen 
 • Aanspreekpunt Muziek-Commissie
 • Website beheer

Public Relations:

Femke Nouws

Femke Nouws

 • Coördinatie communicatie, inzet van App, mail TeamApp, Nieuwsbrief, mentorenApp, website en facebook
 • Aanmaak Nieuwsbrieven
 • Organisatie “Ik Speel Muziek” samen met voorzitter
 • Bevorderen sociale interactie en jeugdbegeleiding samen met de orkestbegeleiders.
 • Plannen en organiseren Open Repetitie

Leden en Concerten:

Annelies Bink en Iwan Heeffer

Annelies Bink Iwan Heeffer

 • Contact met Mentoren
 • Ledenbeleid samen met Ledencie.
 • Organisatie en Regie concerten (Kerstconcert, 4/5 mei, Koningsdag, Carnaval, najaarsconcert) steeds samen met een daartoe ingestelde Concert-Commissie
 • Instrumentenbeheer (Iwan)