Tarieven 2021

Tarieven Muziekvereniging Harmonie Constantia

Per 1 januari 2021

per jaar per kwartaal
Spelende leden > 18 jaar € 135,00 € 33,75
Spelende leden tot en met 18 jaar € 110,00 € 27,50
Niet spelende leden/vrijwilliger € 40,00 € 10,00
Bestuursleden € 40,00 € 10,00
Ereleden € – € –
Leeftijd: peildatum 1e dag van het kwartaal waarin men jarig is.
Opzegging lidmaatschap alleen schriftelijk per de 1e van enig kalenderkwartaal aan de secretaris voor 21 juni, 21 september of 21 december van
enig jaar.
Huur instrumenten € 96,00 € 24,00
Onderhoud kan bij de vereniging worden gedeclareerd.
Korting bij volgen van Muziekles € 50,00 € 12,50
Om deze muziekleskorting te verkrijgen dient de penningmeester in kennis
gesteld te worden van feit dat deze ook worden gevolgd.