image004

Repetities

Het Groot Orkest repeteert iedere week op dinsdagavond van half acht tot half 10  in de Nieuwe Nobelaer. Meestal wordt daarvoor het podium in de grote zaal gebruikt. Mocht de grote zaal bezet zijn dan wordt uitgeweken naar het evenementenplein of de kleine zaal. Voor grote optredens wordt vaker geoefend. In de pauze en na afloop van de repetities is er gelegenheid om wat te drinken en na te praten aan de bar. De repetities lopen het gehele jaar door, met uitzondering van de zomervakantie, kerstvakantie en de carnavalsperiode.

Naast de gezamenlijke repetities worden er ook repetities georganiseerd voor de verschillende blaassecties afzonderlijk. Dit biedt eenieder de kans om ook op zich ook individueler niveau verder te ontwikkelen.

Harmonieorkesten die zijn aangesloten bij Brabantse Bond van Muziekverenigingen kunnen deelnemen van concoursen om het niveau van muziek maken door een vakkundige jury te laten beoordelen.  Er bestaan verschillende niveaus verdeeld over 5 divisies. Constantia speelt op het niveau van de vijfde divisie. Ons Groot Orkest doet één maal in de drie jaar mee aan een dergelijk concours. De laatste keer was dat in 2011. We werden toen beloond met een eerste prijs.

Alle repetities staan onder leiding van onze dirigent Arlette Zwaans.