header13

Commissies

Muziekcommissie Groot Orkest

Inventariseert bij de leden mogelijke voorkeuren van uit te voeren werken en stelt de inhoudelijke muzikale invulling bij uitvoeringen en optredens vast. De muziek dient vanzelfsprekend te passen in de beoogde sfeer die neergezet wordt door een Projectcommissie van een bepaald optreden. Daarnaast adviseert de muziekcommissie het bestuur over optimale bezetting van instrumenten en mogelijke acties om de muzikale prestaties van de vereniging te verbeteren.

INCO (Introductie Commissie

Adviseert het bestuur ten aanzien van initiatieven om de jeugd maar ook ouderen, kennis te laten maken met het maken van muziek. Zij coördineert diverse introductieprogramma’s waaronder “Ik Speel Muziek” en de “Teams” die ervoor zorgen dat niet muzikanten de sprong naar het muziek maken wagen.  Voor die nieuwe muzikanten die door een van deze programma’s geïnteresseerd zijn geraakt in het leren bespelen van een muziekinstrument zal INCO zoeken naar een passsend lidmaatschap bij een van de muziekgroepen binnen Constantia. Daarnaast heeft deze commissie een adviserende rol ten aanzien van mogelijke acties ter verbetering van de muzikale prestaties en uitbreiding in bezetting van het Opstaporkest en STIXX.

Muziekcommissie Klein Orkest

Primair richt deze commissie zich op het inventariseren bij de leden van mogelijke voorkeuren van uit te voeren werken en stelt de inhoudelijke muzikale invulling bij uitvoeringen en optredens vast. De muziek dient vanzelfsprekend te passen in de beoogde sfeer die neergezet wordt door een Projectcommissie van een bepaald optreden. Daarnaast adviseert de muziekcommissie het bestuur over optimale bezetting van instrumenten en mogelijke acties om de muzikale prestaties van de vereniging te verbeteren.

Projectcommissie

Organiseert en beheert de uitvoering van een concert binnen de bijbehorende kaders die vanuit het bestuur zijn gesteld. De Projectcommissie wordt vernoemd naar het project van het betreffende optreden. De bezetting kan per project verschillen. De projectcommissie verzorgt een aantrekkelijk programma met of zonder samenwerking van externen en stelt de muzikale invulling vast.

Instrumentencommissie

Constantia is in het bezit van een groot aantal instrumenten. De instrumentencommissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoudt van de instrumentenvoorraad.

Kledingcommissie

Beheert en onderhoudt de uniformen voorraad en zorgt voor de bestellingen van de kleding die door de muzikanten wordt aangeschaft; zoals de zwarte Constantia Sweaters. Daarnaast doet zij voorstellen aan het bestuur voor wat betreft de kledingkeuze voor de verschillende optredens en uitvoeringen.

Geschiedeniscommissie

Beheert de geschiedschrijving van de vereniging, tekent alle relevante gebeurtenissen op en beheert het archief.

Kascommissie

Controleert de boekhouding van de vereniging, keurt het financieel jaarverslag goed en verleent daarvoor decharge.

Sponsorcommissie

Werft fondsen bij sponsoren, stimuleert de leden van de vereniging tot het werven van donateurs en boort mogelijke andere inkomstenbronnen aan.